top of page
פעילות זו כבר החלה

22/23 כיתה ח׳ - שנתי

חברות שנתית בתנועה והשתתפות בפעילות במהלך השנה

  • התחיל ב-24 באוק׳ 2022
  • 850 שקלים חדשים
  • אשכול פיס, רמת השרון

פעילות פתוחה לרישום


מה בפעילות זו

ב-CISV, חינוך לשלום אינו מוגבל רק לתוכניות ופעילויות בינלאומיות. מצטרפים לפעילות השנתית השוטפת בה נפגשים חניכים ומדריכים בכל שבועיים ונהנים בכל השנה מערכי התנועה, החברויות והקשרים המיוחדים שמציע הארגון. המחיר הנקוב הינו עבור ילד ראשון במשפחה. המחיר עבור ילד שני במשפחה הינו 650 ש״ח ועבור ילד שלישי הינו 400 ש״ח. את התשלום יש לעשות בפורטל בתשלומים לפני סיום תהליך הרישום.


מפגשים קרובים


יצירת קשר

  • cisvmembersil@gmail.com

bottom of page