top of page
פעילות זו כבר החלה

חניכים ומדריכים י׳-יב - 22/23

חברות שנתית בתנועה והשתתפות בפעילות במהלך השנה

  • התחיל ב-31 באוק׳ 2022
  • 400 שקלים חדשים
  • אשכול פיס, רמת השרון

פעילות פתוחה לרישום


מה בפעילות זו

ב-CISV, חינוך לשלום אינו מוגבל רק לתוכניות ופעילויות בינלאומיות. מצטרפים לפעילות השנתית השוטפת בה נפגשים חניכים ומדריכים בכל שבועיים ונהנים בכל השנה מערכי התנועה, החברויות והקשרים המיוחדים שמציע הארגון. את התשלום יש לעשות בפורטל בתשלומים לפני סיום תהליך הרישום.


מפגשים קרובים


יצירת קשר

  • cisvmembersil@gmail.com

bottom of page