top of page

הרשמה לפעילות שנתית ולמיני-קמפים

* רגע לפני שתשבצו את ילדיכם בפעילות הרצויה סיימו את התשלום בפורטל התשלומים ומלאו הצהרת בריאות שנתית עבור כל אחד מהילדים שהנכם רושמים. 

שימו לב! במידה ושילמתם עבור יותר מילד אחד בפורטל התשלומים, עבור ילד שני ויותר ניתן לדלג על שלב 1 ורק למלא הצהרת באירות ולבצע שיבוץ לפעילות עבור כל ילד נוסף. לפרטים נוספים בקרו בדף ההוראות.

ביצוע תשלום בפורטל התשלומים 

עמוד התשלום יפתח בחלון חדש. בסיום התשלום חזרו לעמוד זה והשלימו עברו להצהרת הבריאות

1

הצהרת הורים שנתית

הטופס יפתח בחלון חדש. בסיום חזרו לעמוד זה והמשיכו לשיבוץ לפעילות

2

שיבוץ לפעילות שנתית או מיני-קמפ. בחרו מהרשימה והשלימו את הרישום

3

bottom of page